infokammana.com
350 TL üzeri Kargo BEDAVA!

Preliminary Information Form

1. Subject

Subject of this Sales Agreement & Information Form, subject to the SELLER, SELLER, SELLER / BUYER to sell, the following qualifications and sales price specified below and the sales and delivery of the product and the product Law No. 6502 on the Protection of Consumers - Distance Contracts (RG: 27.11.2014 / 29188) regarding the rights and obligations of the parties. By accepting this information form, if the BUYER approves the order subject to the contract, the price of the order and the additional charges, if any, will be added to the contract. and will be informed of this.

2. Seller & nbsp; Information

Its principle nv NEW:

Address:

Phone:

Fax:

Email:

 

3. Buyer & nbsp; Information

(Hereafter referred to as BUYER.)

Person to deliver:

Delivery address:

Telefon:

Fax:

Phone:

4. Order & nbsp; that & nbsp; Information

(Hereafter referred to as ORDER)

First name, last name / initials:

Address:

Phone:

Fax:

Email / Username:

5. S & ouml; zleş on & nbsp; thread & nbsp; & Its principle; r & uuml; n / Its principle r & uuml; n's & nbsp; Information

5.1Product / Product / Service / Essential features of the service (type, quantity, brand / model, color, number) SELLER's own. website. You can review the key features of the campaign by campaign. Up to the date of the campaign

5.2 The prices listed and advertised on the site are the selling price. The announced prices and promises are valid until updated and changed. The prices declared as reliable are valid until the end of the specified period.

5.3 The sales price of all the goods or services subject to the contract is included in the table below. Item Description Quantity Unit Price Search Total (VAT Included) Shipping Amount Total: Payment Type and Plan Delivery Address Delivery Person Invoice Address Order Date Delivery Date Delivery Type Shipping & Delivery will be called by the buyer.

 

6. GENERAL HUMAN RESULTS

6.1. BUYER, SELLER's web site of the subject of the contract and the basic qualifications of the product, sales price and the way you say, and read the information about the delivery. acknowledges that it has knowledge and gives the necessary confirmation in electronic environment. The receiver; • Confirmation of the notification in electronic medium, the address that should be given to the BUYER by the SELLER before the establishment of the distant sales contract, the basic features of the ordered products, the taxes and the price of the goods, the taxes, and the price of the goods; & accepts, declares and undertakes that it has obtained the correct and complete information on delivery and delivery. 6.2 The information on each website subject to the contract shall not exceed the legal limit of 30 days, subject to the location of the BUYER's location. within the period specified in the BUYER or the BUYER's. is delivered to the person and / or organization at the address specified by. In the event that the buyer fails to deliver to the BUYER, the BUYER reserves the right to terminate the contract. 6.2. The information on each website subject to the contract shall not exceed the legal limit of 30 days, subject to the location of the BUYER's location. within the period specified in the BUYER or the BUYER's. is delivered to the person and / or organization at the address specified by. In the event that the buyer fails to deliver to the BUYER, the BUYER reserves the right to terminate the contract.

6.3. SELLER, the subject of the agreement & rs n & uuml; complete, in accordance with the qualifications specified in the order and warranty documents, if any, with the manuals to deliver, all kinds of rl & uuml; shame ar & icirc; in accordance with the legal requirements of the legislation, in accordance with the standards of the information and documents required by the work with the accuracy and integrity of the work and the principles of the company's performance, to protect the quality of service and performance of the work necessary to make the necessary attention and ouml; g & erm, prudence and ng ng & ouml; r & uuml; agrees, declares and undertakes to act with.

6.4. SELLER, to inform the BUYER before the end of the contract, before the end of the contract, and the performance of the contract arising out of the contract; We can supply a different product in equal quality and price.

6.5. If the SELLER fails to fulfill its obligations in the event that the subject matter of the order or the fulfillment of the service becomes ineffective, the contractual obligation shall not be fulfilled.

6.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: 

Adres: 

Telefon: 

Faks: 

Eposta/kullanıcı adı: 

Fatura teslim:

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

8.2.1. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2. İade formu,

8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 8.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

8.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

9.1.

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 a)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

 b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

 c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI:

ALICI:

TARİH :